ZALOGUJ SIĘ ZAŁÓŻ KONTO

Regulamin - Sellia.pl

1. Definicje i postanowienia ogólne


a) Sellia.pl jest serwisem oferującym tworzenie i modyfikowanie galerii zdjęć oraz publikowanie ich na stronach serwisów aukcyjnych typu: allegro, ebay itp. oraz masową edycję aukcji allegro, zwany dalej serwisem.

b) Właścicielem oraz Administratorem serwisu jest INTERACTIVE PROGRESS Kamil Miłkowski, 56-100 Wołów, Numer NIP: 9880293736, Numer REGON: 022323743

c) Warunkiem korzystania ze strony jest zapoznanie się oraz akcaptacja regulaminu dostępnego pod adresem www.sellia.pl/regulamin.html

d) W wypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami wobec Administracji spowodowanych czynnościami dokonanymi przez danego użytkownika, użytkownik ten wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych.

e) Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administrację na potrzeby funkcjonowania serwisu. Dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.

2. Zasady użytkowania serwisu sellia.pl


a) Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu zgodnie z zasadami objętymi w regulaminie, polskim prawem oraz zgodnie z przyjętymi normami moralnymi i społecznymi.

b) Korzystanie z serwisu jest odpłatne zgodnie z wybranym pakietem pojemności konta lub pakietem punktów, nie jest możliwe korzystanie z serwisu i nie powiązanych ze sobą funkcji bez oplacenia minimum najniższego pakietu abonamentu.

c) Zabronione jest tworzenie galerii zdjęć przedmiotu nie za pomocą wygenerowanych przez serwis kodów galerii a za pośrednictwem tylko linków do zdjęć (wstawianie zdjęć bez odnośników) tzw. hotlinkowanie, zdjęcia w aukcji muszą prowadzić do galerii / zdjęcia w serwisie sellia.pl, nie stosowanie się do tej zasady może skutkować usunięciem zdjęć lub dodaniem do nich znaku wodnego z logo oraz odnośnikiem do serwisu.

d) W wypadku przekroczenia limitu/transferu/innych ograniczeń przydzielonego dla wykupionego przez użytkownika pakietu, na konto zostaje nałożona blokada dodawania nowych zdjęć oraz niektórych powiązanych funkcji do czasu zwolnienia danych zasobów lub zwiększenia pakietu na większy.

e) W wypadku wygaśnięcia konta tj. koniec okresu abonamentu, zdjęcia na aukcji wyświetlają się jeszcze przez 14 dni od daty zablokowania dostępu do konta, po 14 dniach od blokady konta wszystkie dane oraz wrzucone galerie i zdjęcia zostają usunięte i nie ma możliwości ich przywrócenia, do tego czasu użytkownik może przedłużyć/opłacić swoje konto na kolejny wybrany okres.

3.Punkty i abonament


a) Abonament oznacza ilość miejsca na dysku do wykorzystania dla danego użytkownika.
b) Abonament oraz punktacja mogą ulec zmianie w przypadku nadmiernego wykorzystania serwisu przez użytkowników jednocześnie bez rekompensaty dla konkretnych użytkowników.
c) Podmiana jednej aukcji lub przywrócenie jednej aukcji oznacza odjęcie jednego punktu z konta użytownika.
d) Za wykorzystywanie błędów w funkjonowaniu systemu abonamentów oraz punktów administracja ma prawo obciążyć użytkownika kosztami dziesięciokrotnie większymi od wykorzystanych bezprawnie punktów lub miejsca na dysku.
e) Administracja nie ponosi odpowiedzialnosci za błędne naliczanie punktów lub błędnie naliczaną pojemność zajętą przez użytkownika w sytuacji błędów po stronie serwera lub użytkownika.

4. Zmiana aukcji allegro


a) Administracja nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone w aukcjach lub na kontach użytkowników allegro za pośrednictwem systemu sellia.pl.
b) Administracja nie ponosi odpowiedzialności za błędne funkcjonowanie systemu sellia.pl spowodowane błędami po stronie serwisu allegro.pl
c) Administracja nie ma obowiązku przechowywania kopii zapasowych aukcji allegro oraz udostępniania kopii na prośbę użytkowników.

5. Wymagania do korzystania z serwisu


a) Do korzystania z serwisu wymagane są:
- urządzenie z dostępem do sieci Internet;
- poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa, zaktualizowana do najnowszej wersji udostępnionej przez producenta.
- włączona obsługa Cookie oraz JavaScript;

6. Administracja serwisem


a) Administracja nie ponosi odpowiedzialności za:
- nieprawidłowe funkcjonowanie serwisu
- błędy wynikające z nieumiejętnego korzystania z systemu przez użytkownika, nie ma możliwości przywrócenia usuniętych lub podmienionych zdjęć oraz aukcji jak i przywracania usuniętych galerii i aukcji.

b) Użytkownik nie może ubiegać się lub nakazać rekompensaty za poniesione szkody materialne,moralne wynikające z błędów występujących na stronie lub braku dostępu do serwisu wynikającego z problemów technicznych lub prowadzonych prac konserwacyjnych.

c) Administrator zastrzega sobie prawo do:
- wyłączania serwisu bez powiadomienia w sytuacji prowadzenia prac konserwacyjnych lub ze względów bezpieczeństwa,
- wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
- zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach serwisu.
- zmian wprowadzanych w systemie abonamentów oraz punktacji.
- nie zwracania kosztów w przypadku złego funkcjonowania serwisu lub przerwach w działaniu strony a jedynie przyznaniu punktów lub abonamentu jako rekompensaty zależnych od poniesionych strat przez danego użytkownika.